Privātuma politika

Privātuma politika

Šī tīmekļa vietne pieder un to uztur SIA “Golin Riga”, reģistrācijas numurs: 40103571256, juridiskā adrese Krišjāņa Barona iela 45/47-2, Rīga, LV-1011, Latvija, turpmāk – Golin Riga vai Mēs).

Esam apņēmušies aizsargāt Golin Riga rīcībā esošo fizisko personu datu privātumu un apstrādāt, uzkrāt un saglabāt tikai tādus jūsu kā fiziskās personas datus, kas ir tiesiski iegūti un ir nepieciešami mūsu komercdarbības veikšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei.

Apstrādājot jūsu personas datus, Golin Riga veltīs pienācīgu rūpību, lai nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un drošu uzglabāšanu. Golin Riga veiks jūsu personas datu apstrādi, piemērojot iekšējās procedūras un mehānismus, lai novērstu neautorizētu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu.

Datu ieguve, mērķi un izmantošana

Saziņa ar Golin Riga:

Ja jūs vēlaties sazināties ar Golin Riga, izmantojot mūsu tīmekļa vietni www.golin.lv, jums sadaļā “Sazināties” ir pieejama e-pasta adrese: riga@golin.com. Sazinoties ar Golin Riga, jūs apliecināt, ka jums ir rīcībspēja un jūsu vecums ir lielāks par 16 gadiem. Jūsu sniegtos datus Golin Riga būs tiesīgs izmantot, lai sazinātos ar jums, kā arī, lai izmantotu potenciālai saziņai ar jums nākotnē (ne ilgāk kā 36 mēnešus no datu saņemšanas dienas).

Vietnes apmeklējums:

Golin Riga ir tiesības izmantot jūsu tieši un netieši sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, kā arī informācijas pieejamību tiešsaistē. Golin Riga patur tiesības veikt anonīmu ziņu ievākšanu jeb ziņu, kas nav attiecināmas uz jums vai kādu konkrētu personu (ziņas par dzimumu, vecumu, dominējošo valodu, nodarbošanos, atrašanās vietu), veiktajām darbībām tīmekļa vietnē un neļauj to tieši vai netieši identificēt šo konkrēto personu. Šīs ziņas tiks ievāktas un izmantotas, lai Golin Riga varētu savām tirgvedības vajadzībām apkopot informāciju par to, kādi digitāli pakalpojumi un tīmekļa vietnes sadaļas piesaista vislielāko interesi un tādejādi pielāgot Golin Riga pakalpojumu aktivitātes.

Sīkdatnes:

Golin Riga ir tiesīgs vākt datus par tīmekļa vietnes lietotājiem (tai skatā jums), izmantojot sīkdatnes („Cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina lietotāju par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai lietotājs piekrīt tās pieņemt. Aizliegums izmantot sīkdatnes neliegs jums iespēju lietot tīmekļa vietni, taču tas var būtiski ierobežot jūsu vietnes izmantošanas iespējas. Papildus tam serveri reģistrēs jūsu interneta protokola (IP) adresi, pārlūkprogrammas veidu, valodu iestatījumu, operētājsistēmu, interneta pakalpojumu sniedzēju (IPS) un datuma/ laika zīmogu un laiku, kas pavadīts Golin Riga vietnes sadaļās. Šo informāciju Golin Riga vāc un izmanto tikai, lai nodrošinātu ērtu un drošu tīmekļa vietnes darbību, kā arī statistikas veidošanas vajadzībām, proti, lai uzzinātu vairāk par Golin Riga vietnes apmeklētāju darbībām vietnē un analizētu apmeklētāju lietošanas pieredzi. Detalizētu informāciju par sīkdatnēm jūs variet iegūt mūsu Sīkdatņu politikā.

Trešās puses

Golin Riga nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai. Taču šādā gadījumā Golin Riga nodrošinās, ka šīs trešās personas saglabā jūsu Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.

Datu aktualizācija

Golin Riga apņemies nodrošināt jūsu Personas datu pareizību un paļaujamies uz jums un citām personām, kas nodevušas šos personas datus, ka tiks nodrošināta nepieciešamā šo Personas datu aktualizācija. Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt grozīt, papildināt vai dzēst savus Personas datus, kas par jums ir Golin Riga rīcībā, ja vien tas nav pretrunā ar līgumsaistību izpildes nosacījumiem vai normatīvo aktu prasībām.

Piekļuve personas datiem

Balstoties uz jūsu rakstveida pieprasījumu, Golin Riga jūs normatīvo aktu kārtībā informēsim par:

– Personas datiem, kurus Golin Riga apstrādā attiecībā uz jums;

– Šo datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust) un to, cik ilgi tie tiks apstrādāti;

– Datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas jūsu datos;

– Mērķus, kuru sasniegšanai jūsu dati tiek apstrādāti;

– Informāciju vai jūsu dati tiek apstrādāti automatizēti;

– Kā arī citu informāciju, ja to tieši paredz normatīvie akti;

Personas datu rediģēšana vai dzēšana

Gadījumā, ja jūs vēlaties atteikties no turpmākas paziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus Personas datus vai veikt izmaiņas tajos, vai arī jums radušies jebkādi jautājumi par jūsu Personas datu izmantošanu, lūdzam sazināties ar Golin Riga pa e-pastu: riga@golin.com vai zvanot pa +371 676 30 760.

Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā

Golin Riga pieņem, ka pirms tīmekļa vietnes izmantošanas, jūs esat izlasījuši šo Privātuma politiku, kā arī esat akceptējuši tās. Golin Riga patur tiesības veikt grozījumus šo politiku nosacījumos, informējot par to jūs, publicējot paziņojumu tīmekļa vietnē.

Šī Politika ir spēkā no 2018. gada 1. decembra.

Partneri

GOLIN ir progresīva sabiedrisko attiecību aģentūra, kas maksimāla rezultāta sasniegšanas vārdā apvieno uz datiem balstītus radošos risinājumus ar lielisku klientu servisa pieredzi. GOLIN ar lepnumu atgriež sabiedriskās attiecības laikā, kad nopelnīt uzmanību ir vitāli svarīgi katram uzņēmumam un zīmolam. Šobrīd GOLIN ir 50 biroji visā pasaulē, 1700 darbinieki un vairāk nekā 60 gadu pieredze.

HypeAuditor ir Instagram analītikas rīks, kas palīdz aizsargāt influenceru mārketinga autentiskumu. Izmantojot mašīnmācīšanos, iespējams noteikt uzvedības modeļus un identificēt viltus sekotājus un iesaisti. HypeAuditor piedāvā lietotājiem influenceru auditorijas reālo iesaisti, sasniedzamību un demogrāfiskos datus.

Norstat Latvija ietilpst Norstat grupā, kas ir viens no vadošajiem datu vākšanas un izpētes uzņēmumiem Eiropā un specializējas datu ieguvē un apkopošanā. Ar mūsu tiešsaistes paneļu palīdzību varam palīdzēt sasniegt 650 000 respondentu 18 Eiropas valstīs un iegūt uzticamus un kvalitatīvus datus. Norstat ir ESOMAR biedrs un darbojas atbilstoši nozares standartiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu labāku mājas lapas lietošanas pieredzi.

Piekrītu