Ētikas kodekss

#ParGodiguSaturu

Manifests

2018. gadā mēs, “Golin Riga”, izstrādājām Influenceru indeksu ar mērķi pilnveidot satura veidotāju kopienu, izcelt labāko praksi un iedvesmot jaunpienācējus ienākt digitālajā ekonomikā. 

Pirms šīs apņemšanās nebija noteikumu, nebija pienācīgas pārstāvniecības, negodprātīgie tirgus dalībnieki kaitēja nozares uzticamībai, sabiedrība bieži vien tika maldināta. Ar katru gadu satura veidotāju kopiena, pateicoties Influenceru indeksam, pieauga un pilnveidojās. 

Tagad, pēc četriem gadiem, mēs droši varam apgalvot, ka satura veidotāji ir kļuvuši izglītotāki, vairāk ievēro godīgas komercprakses likumus un izvairās no savas auditorijas maldināšanas. Un tā tam ir jābūt, jo influenceriem ir liela vara – lietotāju, kas ieklausās sociālo tīklu satura veidotāju viedokļos, ik gadu kļūst arvien vairāk, un viņu ietekme jau sen ir izgājusi ārpus ikdienas patēriņa preču vērtēšanas robežām, mainot viedokļus par sabiedriski nozīmīgiem jautājumiem. 

Mēdz teikt – liela vara ir liela atbildība. Lai gan pastāv atbilstošs influenceru mārketinga tiesiskais regulējums, tam trūkst vērtību. Vērtību, kas varētu apvienot visas ieinteresētās puses un veidot ilgtspējīgu kopienu. Pēdējo četru gadu laikā influenceru joma Latvijā pieredzējusi vairākus skandālus, kas izgaismojuši reklāmdevēju līdzatbildību par nozarē notiekošo. 

Tāpēc mēs, “Golin Riga”, kā godalgota globāla sabiedrisko attiecību aģentūra, kas palīdz uzņēmumiem radīt nozīmīgas pārmaiņas, uzņēmāmies atbildību pārskatīt sākotnējo Influenceru ētikas kodeksu un aktualizēt Influenceru indeksu, lai sekmētu pozitīvas pārmaiņas, kas izpelnās uzmanību un parāda sadarbības spēku. 

Mūsu darbu gan kopumā, gan Influenceru ētikas kodeksa kontekstā caurvij trīs vērtības:

  • AIZSTĀVAM VISPĀRCILVĒCISKAS PATIESĪBAS, KAS MŪS VIENO.
  • MĒS RADĀM DROSMĪGI UN GODĪGI.
  • MĒS SADARBOJAMIES KAISMĪGI UN IEKĻAUJOŠI.

Balstoties sadarbībā un vienojot talantus, mēs uzskatām, ka influenceru mārketinga joma ietver sevī daudz vairāk nekā tikai satura veidotājus. Šajā nozarē liela loma ir arī reklāmdevējiem – zīmoliem, valsts institūcijām, NVO, kā arī komunikācijas konsultantiem, sabiedrisko attiecību un digitālajām, kā arī talantu aģentūrām. 

Mūsu misija ir panākt nozares atbilstību visaugstākajiem profesionālajiem standartiem un godprātības principiem, mērķtiecīgi attīstot iesaistīto pušu kompetences un zināšanas, kā arī rūpīgi sekojot līdzi ētikas standartu ievērošanai. 

Mūsu vīzija ir kļūt par pirmo izvēli Latvijas reklāmdevējiem un sociālo tīklu satura veidotājiem, kad viņiem ir nepieciešams atbalsts un uzticams partneris influenceru mārketinga jomā.

Mūsu vērtības:

  • zinātniskums – faktos un pētījumos balstīta rīcība, ieteikumi un secinājumi;
  • caurskatāmība – atklāti procesi satura veidotāju profilu izvērtēšanā, kampaņu pārvaldīšanā, iesaistīto interešu aizstāvībā; 
  • laba pārvaldība – atklātība pret reklāmdevējiem, satura veidotājiem un sabiedrību, datu aizsardzība, efektīva, taisnīga procedūru īstenošana saprātīgā laikā, ievērojot sabiedrības, satura veidotāju un reklāmdevēju intereses; 
  • uzticamība – pārliecības radīšana par mūsu objektivitāti un pakalpojumu uzticamību. 

Tāpēc mēs esam ievērojami pilnveidojuši Influenceru mārketinga ētikas kodeksu, iekļaujot tajā arī reklāmdevēju atbildības. Kodeksa izstrādē tika apkopota labāko pasaules speciālistu pieredze un zināšanas, un tā mērķis ir veicināt efektīvāku, caurskatāmāku sadarbību un augustu profesionālo standartu veidošanos starp visām iesaistītajām pusēm.  

Skatīt ētikas kodeksu (PDF)

Partneri

GOLIN ir progresīva sabiedrisko attiecību aģentūra, kas maksimāla rezultāta sasniegšanas vārdā apvieno uz datiem balstītus radošos risinājumus ar lielisku klientu servisa pieredzi. GOLIN ar lepnumu atgriež sabiedriskās attiecības laikā, kad nopelnīt uzmanību ir vitāli svarīgi katram uzņēmumam un zīmolam. Šobrīd GOLIN ir 50 biroji visā pasaulē, 1700 darbinieki un vairāk nekā 60 gadu pieredze.

HypeAuditor ir Instagram analītikas rīks, kas palīdz aizsargāt influenceru mārketinga autentiskumu. Izmantojot mašīnmācīšanos, iespējams noteikt uzvedības modeļus un identificēt viltus sekotājus un iesaisti. HypeAuditor piedāvā lietotājiem influenceru auditorijas reālo iesaisti, sasniedzamību un demogrāfiskos datus.

Norstat Latvija ietilpst Norstat grupā, kas ir viens no vadošajiem datu vākšanas un izpētes uzņēmumiem Eiropā un specializējas datu ieguvē un apkopošanā. Ar mūsu tiešsaistes paneļu palīdzību varam palīdzēt sasniegt 650 000 respondentu 18 Eiropas valstīs un iegūt uzticamus un kvalitatīvus datus. Norstat ir ESOMAR biedrs un darbojas atbilstoši nozares standartiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu labāku mājas lapas lietošanas pieredzi.

Piekrītu